Dezbaterile din cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), Bruxelles, referitoare la propunerea de modificare a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului

Ministra justiției, Alina-Ștefania Gorghiu, participă, în data de 4 decembrie a.c., la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), desfășurată...

Proiectul de Lege pentru introducerea, modificarea sau completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, pentru modificarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

Proiectul de Lege pentru introducerea, modificarea sau completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, pentru...