7 ani de activitate a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), model de bună practică în domeniul antifraudă la nivelul Uniunii Europene, împlinește astăzi 7 ani de activitate.

Prin activitatea de recuperare a activelor provenite din infracțiuni, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscat, ANABI a arătat că este un partener de nădejde în îndeplinirea actului de justiție.

Printre cele mai importante realizări ale instituției se numără:

– Operaționalizarea Sistemul național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS);

– Aprobarea, prin Hotărârea de Guvern nr. 541/2023 a Metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii;

– Identificarea a 9.972 bunuri în 2.361 cereri;

–  632 conturi bancare în administrare/evidență cu o valoare totală de 953.422.745 lei – sumă indisponibilizată (echivalent 191.911.657 Euro);

–  O valoare totală de aproximativ 13 milioane Euro pentru bunurile mobile sechestrate aflate în administrare;

–  60.707 hotărâri judecătorești centralizate și analizate prin care s-a dispus confiscarea specială/confiscarea extinsă/repararea prejudiciului;

–  Implementarea a 4 proiecte cu finanțare externă nerambursabilă;

–  14 milioane Euro atrase prin PNRR pentru consolidarea infrastructurii necesare sistemului judiciar în vederea administrării adecvate a bunurilor indisponibilizate.

ANABI continuă atingerea țintelor și jaloanelor asumate prin PNRR, respectiv construirea a 5 depozite pentru bunurile indisponibilizate, 1 sistem informatic și 2 aplicații IT dezvoltate.

În acest sens, în anul 2023, au fost semnate, cu Ministerul Justiției, două contracte importante. Unul dintre acestea vizează implementarea proiectului „Îmbunătățirea capacității de depozitare a ANABI în ceea ce privește administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate pe parcursul proceselor penale”, cu un buget total de 77.350.000 RON (din care 65.000.000 RON – fonduri europene nerambursabile din PNRR). Iar cel de-al doilea vizează implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS 2), modernizarea site-ului de prezentare a instituției și a portalului ANABI pentru derularea licitațiilor electronice”, cu un buget total de 2.796.500 RON, (din care 2.350.000 RON – fonduri europene nerambursabile din PNRR).

Felicitări directorului general, Cornel – Virgiliu Călinescu, și întregii echipe, pentru perseverență și eforturile depuse în obținerea realizărilor instituției din tot acest timp! Succes în continuare!

Articol preluat de pe just.ro