Mesajul premierului Marcel Ciolacu, prilejuit de Ziua Internațională a Romilor și Sărbătoarea etniei romilor din România

Marcăm, astăzi, două evenimente dedicate cetățenilor aparținând etniei rome: „Ziua Internațională a Romilor” și „Sărbătoarea etniei romilor din România”.
Este un bun prilej să remarcăm, pe de o parte, particularitățile culturii rome, care a îmbogățit patrimoniul nostru cultural, economia și societatea românească și, pe de altă parte, să vedem ce mai avem de făcut pentru ca toți cetățenii, indiferent de etnie, să trăiască mai bine în România.
Din momentul introducerii măsurilor care să faciliteze accesul romilor la învățământul liceal și universitar din anii 1990 până la adoptarea, în 2001, a primei strategii guvernamentale din Europa dedicate îmbunătățirii situației romilor, România a devenit una dintre primele țări care au adoptat măsuri concrete de incluziune socială și combatere a discriminării persoanelor de etnie romă.
Măsurile deja implementate au încurajat accesul la educație pentru tinerii de etnie romă, au redus discriminarea și au îmbunătățit condițiile de viață ale comunităților rome.
În prezent, o serie de instrumente și instituții dedicate vin în întâmpinarea aspirațiilor identitare, culturale, economice și sociale ale romilor.
Un pilon de bază în procesul de îmbunătățire a calității vieții persoanelor de etnie romă îl reprezintă adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 560/28.04.2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027.
Prin intermediul Strategiei, măsuri precum introducerea materiei opționale „Istoria, robia și deportarea romilor” în programa școlară au devenit posibile.
O dovadă a progresului în atingerea obiectivelor noastre de combatere a discriminării este și adoptarea legii privind înființarea Muzeului Naţional de Istorie și Cultură a Romilor din România. Profit de ocazie pentru a vă asigura de sprijinul Guvernului României în vederea realizării acestui proiect.
Cu ocazia acestei zile, doresc să reafirm angajamentul Guvernului României de a promova toleranța și să vă asigur de consecvența eforturilor în combaterea rasismului, xenofobiei, discriminării și a discursului instigator la ură.
Implicarea persoanelor de etnie romă în elaborarea și implementarea politicilor publice care li se adresează va conduce la creșterea încrederii și respectului reciproc.
Diversitatea este un element imperios în societate, mai ales în lumina evenimentelor globale din ultimii ani, care ne-au amintit cât de mult cântărește empatia atât în perioade de criză, cât și în cotidianul unei societăți.
Cu înțelegere și respect față de diversitate, combatem pas cu pas stereotipurile și prejudecățile pentru ca, împreună, indiferent de etnie, să trăim într-o societate mai inclusivă, modernă și atașată valorilor europene.
Le urez cetățenilor români de etnie romă: La mulți ani!

Articol preluat de pe gov.ro