Mesajul Prim-Ministrului Marcel Ciolacu transmis cu prilejul Zilei Dezrobirii Romilor

Mesajul a fost prezentat de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Alexandru-Mihai Ghigiu, în cadrul evenimentului cu tema „Dezrobirea romilor și semnificația sa pentru minoritatea romă și societatea românească”, organizat de Agenția Națională pentru Romi, sub egida Academiei Române, la Biblioteca Academiei Române din București.

”Acum 168 de ani, în 20 februarie 1856, romii din Țara Românească au fost eliberați din sclavie – un pas semnificativ spre o societate mai justă.
Această zi, stabilită oficial în țara noastră prin Legea nr. 28/2011, reprezintă pentru noi un prilej de a ne aminti că pe teritoriul țărilor române populația de etnie romă a trăit înrobită o jumătate de mileniu și că dezrobirea a fost, din păcate, un proces lent și greoi.
Sclavia a marcat profund destinul romilor. Generații la rând au fost privați de libertate, supuși umilințelor și exploatării. Cu toate acestea, romii nu și-au pierdut niciodată demnitatea, ci dimpotrivă, au demonstrat o perseverență și o reziliență remarcabile. De-a lungul timpului, au contribuit semnificativ la cultura, economia și societatea românească. Muzica, arta, meșteșugurile și tradițiile lor au îmbogățit patrimoniul nostru cultural și trebuie să le fim cu toții recunoscători pentru acest lucru.
Ziua de astăzi nu este însă doar o comemorare a trecutului, ci și o zi a reflecției, a încrederii și a angajamentului pentru viitor.
În prezent, eforturile autorităților de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor români aparținând etniei rome vizează atât planul juridic și socio-economic, cât și planul cultural și spiritual. Guvernul și-a asumat datoria de a construi o Românie incluzivă, unde toți cetățenii, indiferent de etnie, religie sau apartenență socială, se bucură de șanse egale și respect reciproc.
Pentru a atinge acest deziderat, este esențial să oferim oportunități concrete de integrare socială și economică a persoanelor aparținând comunității rome, inclusiv prin implementarea Strategiei Naționale de Incluziune a Romilor.
Este nevoie să acționăm în continuare hotărât pentru combaterea discriminării, care limitează accesul la educație, locuințe decente sau locuri de muncă. Toate acestea trebuie să își găsească o rezolvare.
Profit de ocazie pentru a reitera voința Guvernului de a reduce aceste discrepanțe.
Avem datoria să ne asigurăm că toți copiii romi au acces la educație timpurie, la școli de calitate și la burse pentru studii superioare. Trebuie să facilităm accesul la locuri de muncă decente și să promovăm incluziunea socială prin programe specifice. Guvernul trebuie să investească mai mult în infrastructura, de toate tipurile, din zonele locuite de romi, pentru a le oferi acces la utilități și condiții decente de viață.
Pe lângă eforturile în combaterea stereotipurilor și discriminării, prioritizăm și sprijinim și cultura și tradițiile rome – diversitatea și respectul față de diversitate reprezintă principiile fundamentale ale unei societăți democratice prospere.
În încheiere, doresc să subliniez că reconcilierea este un proces lung și dificil, dar esențial. Prin recunoașterea și asumarea istoriei sper ca întreaga societate românească să realizeze că avem nevoie de o Românie incluzivă, unde toți cetățenii se simt liberi, egali și respectați.”

Articol preluat de pe gov.ro