Participarea premierului Marcel Ciolacu la recepția organizată de Guvernul României cu prilejul împlinirii a 78 de ani de la intrarea în vigoare a Cartei Națiunilor Unite

Galerie foto

COMUNICAT DE PRESĂ

Ziua Națiunilor Unite, o zi globală a speranței, marcată de Guvern și de Agențiile ONU din România

Guvernul României și agențiile Organizației Națiunilor Unite prezente în România s-au reunit la Palatul Victoria pentru a marca cea de-a 78-a aniversare a ratificării Cartei Națiunilor Unite și pentru a își reafirma hotărârea de a lucra împreună pentru dezvoltarea durabilă și drepturile omului în România.

De-a lungul anilor, agențiile ONU prezente în România au fost un partener constant pentru autoritățile centrale și locale prin aducerea în țara noastră a celor mai bune practici și a expertizei internaționale din întreaga lume, contribuind la dezvoltarea durabilă a României, la promovarea drepturilor omului și la reformele structurale în sprijinul grupurilor vulnerabile, precum și la împărtășirea celor mai bune practici ale României la nivel regional și global. În contextul noilor provocări, liderii politici trebuie să onoreze viziunea Cartei Națiunilor Unite, lucrând împreună cu partenerii pentru a pune capăt conflictelor, a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor, pentru a elimina sărăcia, dar și pentru a reuși tranziția la economia verde și a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă,” a declarat Marcel Ciolacu, prim-ministrul României.

În 1945, reprezentanții a 50 de state s-au reunit la San Francisco pentru a redacta Carta Națiunilor Unite. Organizația Națiunilor Unite a luat ființă oficial la 24 octombrie 1945, când Carta a fost ratificată de majoritatea semnatarilor, inclusiv România. De atunci, 24 octombrie este marcată în fiecare an prin Ziua ONU. Urmăriți aici imagini de arhivă de la Conferința de la San Francisco din 1945.

La evenimentul din 1 noiembrie 2023, au participat prim-ministrul României, domnul Marcel Ciolacu, membri ai Guvernului si ai Parlamentului, reprezentantii agențiilor ONU din România: Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și Grupul Banca Mondială (GBM), reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai corpului diplomatic, ai companiilor si ai societății civile.

„În România, OIM își desfășoară activitatea de peste 30 de ani, ajutând mii de oameni prin gestionarea migrației, sprijinirea returnării voluntare și a reintegrării migranților, combaterea traficului de persoane și multe altele. Privind spre viitor, va trebui să depunem mai multe eforturi pentru a recunoaște valoarea, impactul și importanța migrației. România este una dintre țările europene cu cel mai mare număr de lucrători migranți în rândul propriilor cetățeni, astfel încât acest subiect este de o importanță majoră pentru România. Lucrând împreună cu Guvernul și sectorul privat, vom continua să subliniem imensa valoare adusă prin migrație în România și faptul că economia însăși are nevoie de migranți pentru a prospera,”a declarat Mircea Mocanu, Șeful Biroului OIM România.

„Ziua Națiunilor Unite este o zi specială. Înseamnă unitate, speranță și determinare pentru viitorul umanității, copiii. UNICEF rămâne un partener pe termen lung al Guvernului României, alături de care lucrăm de peste trei decenii, de la înființarea biroului de țară UNICEF în 1991. Ne angajăm să sprijinim atingerea celor 20 de ținte din recent adoptata Strategie Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului pentru perioada 2023-2027, printre care se numără reducerea numărului de copii afectați de sărăcie și excluziune socială cu 400.000  și creșterea cu 30% a numărului de copii care beneficiază de servicii de prevenire a separării de familie, pentru a nu lăsa niciun copil în urmă,” a declarat Anna Riatti, Reprezentanta UNICEF în România.

„De Ziua Națiunilor Unite, reflectăm la principiile care ne leagă ca membri ai unei comunități globale și ne reînnoim angajamentul de a susține drepturile omului, demnitatea și căutarea păcii. În această zi, ne reafirmăm angajamentul față de protecția refugiaților. În urma unei impresionante mobilizări și a primirii călduroase de către România și poporul român a refugiaților din Ucraina, împreună cu partenerii noștri continuăm să sprijinim și să completăm eforturile Guvernului în vederea independenței economice și incluziunii acestora, urmărind în același timp un impact pozitiv și tangibil asupra comunităților care îi găzduiesc,” a declarat  Pablo Zapata, Reprezentantul UNHCR în România.

„Viziunea Grupului Banca Mondială (GBM) este de a crea o lume lipsită de sărăcie pe o planetă locuibilă. În România, lucrăm în strânsă colaborare cu omologi din sectorul public și privat, societatea civilă și alți parteneri de dezvoltare pentru a adresa probleme complexe de dezvoltare, precum schimbările climatice. Nevoia urgentă de acțiune climatică este evidențiată de tema din acest an a Zilei Națiunilor Unite, dar și în Raportul de Țară privind Clima și Dezvoltarea pentru România lansat de GBM. GBM continuă să sprijine o dezvoltare incluzivă, sustenabilă și rezilientă în România,” a declarat Anna Akhalkatsi, Manager de Țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria.

„În 2023, OMS marchează cea de-a 75-a aniversare a sa și realizările noastre din ultimele șapte decenii în promovarea sănătății și în combaterea inegalităților în materie de sănătate sub tema „Sănătate pentru toți”. Încă de la înființarea Biroului de țară al OMS în România, în 1991, OMS a fost activă în îmbunătățirea sănătății populației. Ziua ONU reprezintă celebrarea, alături de restul familiei ONU, a parteneriatului nostru cu Guvernul României, Ministerul Sănătății și toate părțile interesate, asumându-ne un angajament reînnoit față de viziunea noastră comună pentru o sănătate mai bună pentru toți oamenii din România,” a declarat Caroline Clarinval, Reprezentanta Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Biroul de țară din România.

###

Despre OIM

Înființată în 1951, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) este principala organizație interguvernamentală din domeniul migrației. OIM lucrează îndeaproape cu parteneri guvernamentali, interguvernamentali și non-guvernamentali pentru a asigura gestionarea umană și adecvată a migrației în scopul promovării cooperării internaționale în aspecte care țin de migrație și pentru a asista în identificarea soluțiilor practice în materie de migrație și pentru a oferi asistență umanitară migranților aflați în dificultate.

OIM și-a început activitatea în România în 1992 și oferă un răspuns cuprinzător pe teritoriul întregii țări nevoilor umanitare ale migranților, ale persoanelor strămutate intern, persoanelor care revin în țara gazdă, dar și comunităților găzdă prin asistență umanitară directă, informare și consiliere, activități de integrare, combaterea traficului și o serie de alte eforturi. Pentru mai multe informații despre OIM în România accesați site-ul nostru, Facebook, Instagram și Twitter.

Despre OMS

Înființată în 1948, OMS lucrează pentru atingerea de către toate popoarele a celui mai înalt nivel posibil de sănătate. Înființat în 1991, Biroul OMS România mobilizează și oferă expertiză tehnică în multe domenii și arii de sănătate, promovând sănătatea și starea de bine pentru toți. OMS s-a implicat în consolidarea asistenței primare și în promovarea accesului echitabil la servicii de sănătate esențiale pentru toți, investind în îngrijirea mamei și a copilului, inclusiv în sprijinirea asistenței medicale, a sănătății mintale, a imunizării și a sănătății sexuale și reproductive, inclusiv prevenirea exploatării, abuzului și hărțuirii sexuale, precum și prevenirea și controlul bolilor transmisibile și netransmisibile. După izbucnirea războiului din Ucraina, OMS s-a angajat, de asemenea, să sprijine Guvernul României. Pentru mai multe informații despre OMS și activitatea noastră, urmăriți-ne pe Facebook, Instagram și Twitter.

Despre UNHCR, Agenția ONU pentru refugiați

UNHCR este o organizație globală dedicată salvării de vieți, protejării drepturilor și construirii unui viitor mai bun pentru persoanele forțate să își părăsească locuințele din cauza conflictelor și a persecuțiilor. Conducem acțiunile internaționale pentru a proteja refugiații, comunitățile strămutate forțat și persoanele apatride. Oferim asistență pentru salvarea de vieți, contribuim la protejarea drepturilor fundamentale ale omului și dezvoltăm soluții care să asigure că oamenii au un loc numit acasă, în siguranță, unde își pot construi un viitor mai bun. Lucrăm pentru a ne asigura că persoanele apatride li se acordă cetățenie. Lucrăm în peste 130 de țări, folosindu-ne experiența pentru a proteja și îngriji milioane de oameni. Află mai multe detalii despre UNHCR România urmărind Facebook și Twitter. Pentru cele mai recente date, vă rugăm să vizitați Portalul nostru de date.

Despre UNICEF

UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass-media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. Urmăriți UNICEF în România pe Facebook și Instagram.

Despre Grupul Banca Mondială

În calitate de principal finanțator al dezvoltării de peste 75 de ani, Grupul Banca Mondială (GBM) a adus contribuții majore, la nivel global, la dezvoltarea economică și reducerea sărăciei. Prezent în România din 1991, GBM este reprezentat prin Banca Mondială (Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și prin Corporația Financiară Internațională (IFC), membru al GBM axat pe sectorul privat din piețele emergente. GBM sprijină eforturile României de accelerare a reformelor structurale și a convergenței cu UE, adresând provocări complexe de dezvoltare, detaliate inclusiv în: Diagnosticul Sistematic de Țară (2023)Raportul de Țară privind Clima și Dezvoltarea și Raportul de Țară privind Sectorul Privat și Dezvoltarea, urmând a fi lansat în luna decembrie. Aflați mai multe despre Banca Mondială și IFC.

***

Discursul premierului Marcel Ciolacu la recepția organizată de Guvernul României cu prilejul împlinirii a 78 de ani de la intrarea în vigoare a Cartei Națiunilor Unite

[Check against delivery]

Excelențele Voastre,
Doamnelor și Domnilor,
Dragi Colegi,
În numele Guvernului României, îmi face o deosebită plăcere să vă întâmpin astăzi aici, la Palatul Victoria, pentru a celebra împreună Ziua Națiunilor Unite. O zi a speranței, o zi în care putem reflecta asupra realizărilor remarcabile ale Organizației Națiunilor Unite și a agențiilor sale, în efortul lor de a face lumea un loc mai bun!
Organizația Națiunilor Unite s-a născut din convingerea fermă că putem avea o lume în care pacea, libertatea, respectul pentru drepturile omului, respectul și cooperarea între națiuni sunt reale și durabile. Astăzi îi onorăm pe cei care au crezut în această idee, pe cei care au construit această organizație, precum și pe toți cei care continuă să contribuie la afirmarea rolului Organizației Națiunilor Unite.
Cu atât mai mult, astăzi – când vorbim – liderii politici trebuie să onoreze viziunea Cartei Națiunilor Unite, lucrând pentru a pune capăt conflictelor, pentru a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor, pentru a elimina sărăcia, dar și pentru a reuși tranziția la economia verde și a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă.
Excelențele Voastre,
Doamnelor și Domnilor,
Niciun stat nu are capacitatea de a furniza singur răspunsuri eficiente și durabile la provocările actuale.
Pe plan global ne confruntăm cu o suprapunere de crize de mare amploare, precum conflictele care continuă să afecteze numeroase state, restrângerea spațiului democratic, schimbările climatice, amenințările majore la adresa păcii și securității internaționale.
De la înființarea ONU, imediat după încheierea celui de-al doilea Război Mondial, niciodată preocupările legate de pacea și securitatea internațională nu au fost mai serioase, pe fondul agresiunii ilegale a Federației Ruse împotriva Ucrainei, a evoluțiilor din Orientul Mijlociu, al creșterii terorismului sau al îngrijorărilor provocate de domeniul dezarmării și controlului armamentelor la nivel global.
De la adoptarea Cartei Națiunilor Unite acum 78 de ani, valorile și principiile Organizației Națiunilor Unite au rămas aceleași, dar rolul său a evoluat pentru a răspunde provocărilor care nici măcar nu existau la momentul înființării organizației.
Așa cum știți, după Revoluție, Guvernul României a invitat mai multe Agenții ONU în țara noastră pentru a sprijini procesul democratic, promovarea și respectarea drepturilor omului. În timp ce România a înregistrat progrese semnificative și a devenit o țară membră a Uniunii Europene, am continuat să ne unim eforturile cu programele ONU și cu agențiile specializate din țară: Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Banca Mondială, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).
Excelențele Voastre,
Sistemul ONU a jucat un rol cheie în aducerea în România a celor mai bune practici și a expertizei internaționale din întreaga lume, contribuind la dezvoltarea durabilă a țării noastre, la promovarea drepturilor și libertăților omului, la reformele structurale în sprijinul grupurilor vulnerabile, precum și la împărtășirea celor mai bune practici ale României la nivel regional și global.
Totodată, am avut și avem în Banca Mondială un partener esențial în susținerea dezvoltării economice a țării noastre și în lupta împotriva sărăciei. Expertiza financiară, dar mai ales expertiza tehnică au contribuit la implementarea unor proiecte vitale, prin care România și-a dezvoltat infrastructura, și-a sporit accesul la servicii esențiale, și-a promovat creșterea economică durabilă. Ca și exemplu, reforma pensiilor speciale, pe care tocmai am adoptat-o, nu ar fi fost posibilă fără expertiza Băncii Mondiale! Vă mulțumesc pentru suportul acordat și mă bazez pe expertiza dumneavoastră și în ceea ce privește finalizarea reformei pensiilor generale, reformă prin care vom corecta toate inechitățile actualului sistem!
În toți acești ani, și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii a făcut eforturi continue pentru a impulsiona și a sprijini reformele privitoare la drepturile și bunăstarea copiilor. Cu suportul UNICEF, România a reușit să îmbunătățească accesul la educație timpurie de calitate și la școală, precum și accesul la serviciile de sănătate și protecție pentru toți copiii care trăiesc în țara noastră. Vă mulțumesc de asemenea pentru sprijin! Mai sunt, după cum bine știm, multe de făcut!
Un alt mare aliat în eforturile noastre de a consolida sistemul de sănătate a fost și este în continuare Organizația Mondială a Sănătății. Mai ales în ultimii ani, sprijinul OMS a fost esențial în gestionarea crizelor de sănătate publică, prilejuite de pandemia de COVID-19. Protejarea sănătății și a bunăstării cetățenilor noștri nu ar fi fost posibilă fără expertiza OMS! De asemenea, vă mulțumesc!
Cu evoluția dinamicii geopolitice și, implicit, a migrației, și Organizația Internațională pentru Migrație a fost un partener cheie în gestionarea valurilor de migrație, asigurând drepturile și bunăstarea migranților și a persoanelor strămutate, oferind sprijin pentru incluziunea socială a acestora. Astfel, cu sprijinul OIM, cei care vin astăzi în România se bucură de o viață mai sigură și mai bună.
Și nu în ultimul rând, doresc să menționez Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați, care a avut un rol vital în sprijinirea refugiaților și solicitanților de azil din România. Angajamentul lor neobosit de a-i proteja, de a-i asista pe cei forțați să-și părăsească casele este o dovadă clară a principiilor umanității și compasiunii promovate de Organizația Națiunilor Unite.
Doamnelor și domnilor,
Pandemia de COVID-19 și criza refugiaților din Ucraina sunt cele mai recente exemple în care Agențiile Națiunilor Unite din România au avut un rol esențial. Sunt sigur că vor continua să fie parteneri cheie care să ne inspire și care să ne sprijine cu expertiza lor în continuarea dezvoltării sociale și economice durabile, în promovarea valorilor păcii, a drepturilor omului și a justiției sociale, în protejarea grupurilor vulnerabile. De asemenea, trebuie să ne unim forțele pentru a gestiona schimbările climatice și pentru a utiliza tehnologiile inovatoare, precum inteligența artificială, în sprijinul capitalului uman.
Cu ocazia celebrării Zilei Națiunilor Unite, vă invit să reconfirmăm angajamentul nostru, al tuturor, de a lucra împreună, alături de întreaga comunitate internațională și de instituțiile și organizațiile prezente, pentru a construi un viitor mai bun pentru toți. Pentru a continua să fim Națiunile Unite!
Împreună, putem atinge obiectivele de dezvoltare durabilă, împreună putem crea o lume în care nimeni să nu fie lăsat în urmă. O lume în care copiii noștri pot prospera! O lume în care vârstnicii pot beneficia de tot respectul cuvenit! O lume în care fiecare cetățean se poate dezvolta neîngrădit!        
Vă mulțumesc!

Articol preluat de pe gov.ro