Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici împreună cu anexele acestuia (Normele privind tarifele de onorarii minimale și anexele 1-5 la Norme)

Setări de confidențialitate

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate. Puteți schimba aceste setări oricând. Deși aceasta poate rezulta în devenirea unor funcții indisponibile. Pentru informații legate de ștergerea cookie-urile vă rugăm să consultați funcția de Ajutor al browser-ului dvs. CITIȚI MAI MULT DESPRE COOKIE-URILE UTILIZATE DE NOI.

Cu ajutorul cursorului puteți activa sau dezactiva diferite tipuri de cookie:

Articol preluat de pe just.ro