Publicarea Ghidului specializărilor expertizei tehnice judiciare

Ministerul Justiției a elaborat Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare în cadrul proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, implementat de Ministerul Justiției, în calitate de beneficiar (lider de proiect), în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Tribunalul București.

Ghidul abordează cele 90 de specializări ale expertizei tehnice judiciare în ordinea stabilită în Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1190/C din 13 iulie 2023, care intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2024.

Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare se dorește a fi un îndrumar ce are caracter consultativ și care vine în sprijinul instanțelor, al organelor de urmărire penală și al altor organe cu atribuții jurisdicționale, în vederea identificării mai facile a specializărilor expertizei tehnice judiciare. În același timp, Ghidul poate constitui un instrument util pentru toți ceilalți participanți la actul de justiție.

Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare conține, pentru fiecare specializare în parte, secțiuni ce privesc cadrul legal, descrierea specializării, specializările înrudite, competențele expertului tehnic judiciar, propuneri de obiective privind specializarea, autorizări ori atestate care pot privi specializarea, precum și alte tipuri de expertize și entități competente în domeniu.

Totodată, conținutul Ghidului specializărilor expertizei tehnice judiciare a fost adaptat în vederea integrării sale într-o aplicație informatică, ce permite oricărei persoane interesate să acceseze rapid și facil Ghidul.

Ghidul și aplicația informatică sunt disponibile pe pagina de internet a Ministerului Justiției, la secțiunea Serviciul Profesii Juridice Conexe, subsecțiunea Experți tehnici judiciari

Articol preluat de pe just.ro