150 de locuri disponibile pentru ediția 2024 a Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Programul Oficial de Internship al Guvernului României va continua și în acest an, 150 de stagiari având șansa de a activa în instituțiile administrației publice centrale, în perioada 1 iulie – 30 august 2024.
Tinerii interesați de această oportunitate se vor putea înscrie pe platforma www.internship.gov.ro, în perioada 1 aprilie – 22 aprilie 2024. Fiecare aplicant va trebui să își creeze un profil de candidat, iar Comisia de evaluare și selecție a candidaturilor va analiza dosarele și va organiza interviuri în baza cărora se va face selecția viitorilor interni.
Candidaturile depuse urmează a fi evaluate în perioada 23 aprilie – 14 iunie 2024, rezultatele finale urmând a fi publicate pe 17 iunie 2024.
Condițiile de participare la program sunt următoarele:
•au împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 27 ani;
•au cetățenia română;
•cunosc limba română, scris și vorbit;
•au capacitate deplină de exercițiu;  
•cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
•au cunoștințe în domeniul IT;
•nu sunt active pe piața muncii;
•nu au absolvit Programul Oficial de Internship al Guvernului României;
•îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în fișa de internship a postului pentru care aplică;
•îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 176/2018 privind  internshipul, cu modificările și completările ulterioare.

Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru internship este egal cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 3.300 lei.
Programul Oficial de Internship are ca scop facilitarea cunoașterii de către stagiari a specificului activității Guvernului României, prin intermediul unor experiențe de lucru în cadrul ministerelor și instituțiilor publice ale administrației publice centrale participante la Program în calitate de organizație-gazdă, cu scopul de a le dezvolta abilitățile practice și competențele profesionale.
Toate datele referitoare la procesul de înscriere și selecție pentru admiterea în Program se vor regăsi pe platforma www.internship.gov.ro, care va deveni operațională, începând cu data de 01.04.2024.

Articol preluat de pe gov.ro