Guvernul României a adoptat raportul de implementare a Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023

Guvernul României a adoptat raportul de implementare a Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023 și a Planului sau de Acțiune, după o perioadă de doi ani de coordonare, monitorizare și evaluare a acțiunilor prevăzute de Plan.

Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023 și Planul de Acțiune conex au fost adoptate de Guvernul României prin Hotărârea nr. 539 din 13 mai 2021. La 28 februarie 2022 a fost înființat, prin Decizia Prim-Ministrului nr. 173/28.02.2022, un Comitet interministerial pentru monitorizarea implementării acesteia, coordonat la nivel de secretar de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Cadrul permanent de discuție între instituții/autorități și societatea civilă creat prin intermediul Comitetului a jucat un rol deosebit de important atât în ceea ce privește demararea tuturor acțiunilor principale, cât și în operaționalizarea lor, contribuind decisiv la atingerea, într-o mare măsură, a obiectivelor generale și obiectivelor specifice ale Strategiei.

Strategia, care a fost structurată în jurul a trei obiective generale, 12 obiective specifice și 36 de acțiuni principale, a urmărit prevenirea replicării în România a evoluțiilor negative înregistrate pe acest palier în alte țări, asigurarea instrumentelor necesare pentru sancționarea faptelor asociate antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, precum și corelarea eforturilor sectoriale dedicate prevenirii și combaterii antisemitismul, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.

Evaluarea la final de ciclu de implementare arată că cea mai mare parte a acțiunilor a corespuns cu angajamentele asumate de instituțiile responsabile, în pofida provocărilor apărute îndeosebi pe fondul dificultății identificării surselor de finanțare, resurselor alocate sau impedimentelor de ordin birocratic.

Din perspectivă cantitativă, au fost realizate progrese semnificative astfel încât, raportat la cele 36 de acțiuni principale incluse în Planul de Acțiune, gradul de implementare este de 78%, cu 28 de acțiuni principale implementate și 8 acțiuni principale doar parțial implementate.

Trebuie, de asemenea, avut în vedere faptul că o serie de acțiuni au avut efecte imediate implementării și rezultate concrete, însă cele mai multe dintre acestea vor produce efecte vizibile în societate într-un orizont de timp mai larg.

Guvernul României rămâne ferm angajat obiectivelor de combatere a antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, păstrării memoriei Holocaustului și susținerii educației și a cercetării despre Holocaust. Demersurile viitoare vizează adoptarea unui nou cadru strategic în domeniu, pentru perioada 2024-2027.

Raport implementare Strategie 2021-2023

Articol preluat de pe gov.ro