Diverse

Elaborarea studiilor de fezabilitate, a altor studii specifice, documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor pentru construirea a 5 depozite” finanţate prin PNRR – Investiția 2. „Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, pentru obiectivul de investiții: “Creșterea eficienței în administrarea şi valorificarea bunurilor indisponibilizate în proceduri penale, prin dezvoltarea infrastructurii de depozitare a ANABI prin execuția de lucrări pentru construirea a 5 depozite (Deva, Focșani, Afumați – Ilfov, Constanța Port Sud și Nord)

Elaborarea studiilor de fezabilitate, a altor studii specifice, documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor pentru construirea a...